SEK. KEB. LAHAD DATU II

 

TAKWIM SEKOLAH 2011

TARIKH                                      AKTIVITI                                                                 TINDAKAN

19.11.2010                                            PENDAFTARAN MURID TAHUN 2-6                            ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                ·         KERANI
                                                                                                                                                                                ·         GURU TAHUN 2-6 (2011)

28-29.12.2010                                     PENDAFTARAN MURID  PRASEKOLAH                     ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                    DAN TAHUN 1 SESI 2011                                                      ·         KERANI
                                                                                                                                                                                 ·        GURU PRA DAN IBUBAPA

30-31.12.2010                                      ORIENTASI MURID TAHUN 1                                          ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                 ·         SEMUA GURU TAHUN 1
                                                                                                                                                                                           DAN IBUBAPA MURID.

03.01.2011                                             SESI PERSEKOLAHAN BERMULA                                   ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                  ·         SEMUAGURU
                                                                                                                                                                                  ·         SEMUA MURID DARI 
                                                                                                                                                                                            PRASEKOLAH SEHINGGA
                                                                                                                                                                                            TAHUN 6.

04-06.01.2011                                      UJIAN DIAGNOSTIK TAHUN ENAM.                          ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                 ·         SEMUA GURU TAHUN 6
                                                                                                                                                                                 ·         SEMUA MURID TAHUN 6

08.01.2011                                              MESYUARAT AWAL TAHUN                                           ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                  ·        SEMUA GURU DAN                                                                                                                                                                                            SEMUA KERANI.                                                    
10-21.01.2011                                    MESYUARAT PERTAMA SEMUA KETUA                     ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                   PANITIA BERSAMA GURU YANG TERLIBAT.          ·         SEMUA KETUA PANITIA
                                                                                                                                                                                            DAN GURU-GURU.

14.02.2011                                          MINGGU PENDIDIKAN JASMANI                                    ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                  (KETUA PANITIA PJK)                                                           ·         KETUA PANITIA PJK
                                                                                                                                                                                          DAN SEMUA GURU.
                                                                                                                                                                                ·         SEMUA MURID

24.02.2011                                          KUTIPAN SOALAN SETARA 1                                            ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                -        SEMUA GURU  (PENGUBAL)

04-29.02.2011                                  PEKA SAINS TAHUN 3,4,5,6                                                -        SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                 -        SEMUA GURU SAINS   

05.03.2011                                          KURSUS DALAMAN PENDIDIKAN                                   ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                  SENI VISUAL (KETUA PANITIA PENDIDIKAN         ·         GURU YANG MENGAJAR
                                                                  SENI VISUAL)                                                                                          PENDIDIKAN SENI.

26.03.2011                                          KURSUS DALAMAN PEMBINAAN ITEM                       ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                  (KETUA PANITIA BAHASA MALAYSIA)                       ·         SEMUA GURU YANG    
                                                                                                                                                                                           MENGAJAR B. MALAYSIA.

29-31.03.2011                                 PEPERIKSAAN SETARA 1                                                         ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                  ·         SEMUA GURU
                                                                                                                                                                                  ·         SEMUA MURID

05.04.2011                                       SERAH MARKAH                                                                            ·         SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                  ·         SEMUA GURU
                                                                                                                                                                                  ·         MPS

04-08.04.2011                               MINGGU PENDIDIKAN SENI VISUAL                                .        SEMUA PENTADBIR
                                                                (KETUA PANITIA PSV)                                                               .        SEMUA GURU
                                                                                                                                                                                   .        SEMUA MURID

18-22.04.2011                                MINGGU SAINS                                                                                ·         SEMUA PENTADBIR
                                                               (KETUA PANITIA SAINS)                                                          ·         SEMUA GURU
                                                                                                                                                                                            DAN SEMUA MURID

18.04.2011                                      POSTMORTEM  SETARA 1                                                          .         PENTADBIR DAN   
                                                                                                                                                                                   .         SEMUA GURU.

16.05.2011                                       HARI GURU PERINGKAT SEKOLAH.                                   .         PENTADBIR,GURU,                                                                                                                                                                                                                    KAKITANGAN   SOKONGAN
                                                                                                                                                                                              DAN MURID.

17-20.05.2011                              PEPERIKSAAN SEMESTER 1                                                       .         SEMUA PENTADBIR ,
                                                                                                                                                                                              GURU DAN
                                                                                                                                                                                              MURID TAHUN 1-6.

24.06.2011                                     SERAH BUKU ADAB                                                                          .        SEMUA PENTADBIR,
                                                                                                                                                                                             GURU.MURID
                                                                                                                                                                                             DAN IBUBAPA.

01-31.07.2011                               BULAN KECERGASAN                                                                     .        SEMUA PENTADBIR,
                                                              SK LAHAD DATU 11.                                                                                   GURU DAN MURID.
                                                              ( KETUA PANITIA  PJK)

01.08.-16.09.2011                       SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN                                    .         SEMUA PENTADBIR,
                                                                                                                                                                                               GURUDAN MURID.

16-18.08.2011                               PEPERIKSAAN SETARA 2                                                              .          SEMUA PENTADBIR,
                                                             DAN PERCUBAAN UPSR 2011.                                                                GURU DAN MURID.

13-15.09.2011                               JANGKAAN UPSR.                                                                               .         SEMUA PENTADBIR,
                                                                                                                                                                                                GURU DAN
                                                                                                                                                                                                MURID TAHUN 6.

19-23.09.2011                              SEMUA KETUA PANITIA MENGADAKAN                             .         SEMUA KETUA PANITIA.
                                                             MESYUARAT MEMBINCANGKAN 
                                                            TAKWIN DAN BAJET 2012

29.09.2011                                     POST MORTEM SETARA 2                                                                .        SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                                 DAN SEMUA GURU.

30.09.2011                                    KUTIPAN SOALAN AKHIR SEMESTER                                      .        SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                                 DAN PENGUBAL.

03.10.2011                                   SUKAN SEKOLAH                                                                                      .       SEMUA PENTADBIR,
                                                                                                                                                                                                 GURU DAN MURID.

10.10.2011                                   HARI KANAK –KANAK SEDUNIA                                                     .       SEMUA PENTADBIR,
                                                                                                                                                                                                  GURU DAN
                                                                                                                                                                                                 SEMUA MURID.

17-21.10.2011                            PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER 2011                                         .      SEMUA PENTADBIR,
                                                                                                                                                                                                  GURU DAN
                                                                                                                                                                                                  SEMUA MURID.

10.11.2011                                  HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN 2011                                   .     SEMUA PENTADBIR,
                                                                                                                                                                                                  GURU, MURID DAN
                                                                                                                                                                                                  IBUBAPA TERLIBAT.

11.11.2011                                  SERAH BUKU ADAB                                                                                       .       SEMUA PENTADBIR,
                                                                                                                                                                                                    GURU MURID
                                                                                                                                                                                                    DAN IBUBAPA.

16.11.2011                                JAMUAN AKHIR TAHUN                                                                             .        SEMUA PENTADBIR,
                                                                                                                                                                                                     GURU DAN KAKITANGAN
                                                                                                                                                                                                     SK LAHAD DATU 11.

17.11.2011                                MESYUARAT AKHIR TAHUN                                                                   .        SEMUA PENTADBIR
                                                                                                                                                                                                     DAN GURU